Χειρουργός Οφθαλμίατρος Αγνιάδης Ιωακείμ
Τηλέφωνο: 2102403403
Κινητό: 6946791668
 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

 
Ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας
 
Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
Υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια
Κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια
Φλεβικές αποφράξεις αμφιβληστροειδούς
Αρτηριακές αποφράξεις αμφιβληστροειδούς
Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς-αποκόλληση υαλοειδούς-ρωγμή αμφιβληστροειδούς
Επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη
Ωπή ωχράς κηλίδας